Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

czarnobialazebra
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viacorazon corazon
czarnobialazebra
7101 a06a 500
Reposted fromcheersbaby cheersbaby
2911 34a1
Reposted fromhaddvck haddvck viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
czarnobialazebra
czarnobialazebra
4668 9e29 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaevlyn evlyn
czarnobialazebra
9045 4382
Reposted fromLittleJack LittleJack viacheersbaby cheersbaby
2153 a09d 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viacheersbaby cheersbaby
czarnobialazebra
3794 472c 500
Reposted fromsoulwax soulwax viaK8 K8

July 05 2015

czarnobialazebra
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaK8 K8
x
Reposted fromweheartit weheartit viaK8 K8

July 04 2015

czarnobialazebra
8706 0117
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viacomatosegirl comatosegirl

June 29 2015

czarnobialazebra
2160 9ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaanisiowe aanisiowe
czarnobialazebra
9737 9c8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaanisiowe aanisiowe
czarnobialazebra
czarnobialazebra

June 25 2015

czarnobialazebra
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viapatyna patyna
czarnobialazebra
9115 9b18
Reposted fromlittlefool littlefool viacomatosegirl comatosegirl
czarnobialazebra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl